Součet

Provede součet hodnot. Poznámka: kurzor musí být v buňce, ve které se má součet zobrazit.

LibreOffice rozezná oblast buněk, které chcete sečíst, pokud jsou buňky naplněny čísly. Před zadáním dat je nutné tuto vlastnost zapnout volbou Tabulka - Rozpoznávání čísel.

Klepnutím na ikonu Použít přijmete vzorec součtu tak, jak je zobrazen v zadávacím řádku.

Ikona

Součet

Podpořte nás!