Seřazený seznam

Přidá nebo odstraní číslování vybraných odstavců.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Seznamy - Seřazený seznam.

Z místní nabídky:

Zvolte Seznamy - Seřazený seznam.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Seřazený seznam.

Z nástrojových lišt:

Ikona Seřazený seznam

Přepnout seřazený seznam

Pomocí klávesnice:

F12

Z postranní lišty:

V části Odstavec na kartě Vlastnosti klepněte na Seřazený seznam.


Formát číslování nastavíte volbou Formát - Odrážky a číslování. Chcete-li zobrazit lištu Odrážky a číslování, zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Odrážky a číslování.

note

Některé z možností pro odrážky a číslovaní nejsou k dispozici při práci v režimu Zobrazení pro internet.


Podpořte nás!