Vodoznak stránky

Vloží text vodoznaku na pozadí aktuálního stylu stránky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Vodoznak.


Vodoznak je identifikační obrázek nebo vzor v papíru, který se v procházejícím světle jeví v různých odstínech. Původně byly vodoznaky vytvářeny přímo při výrobě papíru a sloužily jako ochrana před paděláním dokumentů, bankovek, známek apod.

Vodoznaky v aplikaci LibreOffice Writer napodobují vodoznaky v papíru na stránkách dokumentu.

Vyplňte nastavení v níže zobrazeném dialogovém okně.

Ikona poznámky

Zadané hodnoty se vztahují ke stylu aktuální stránky.


Dialogové okno Vodoznak

Text

Zadejte text vodoznaku, který se zobrazí jako obrázek na pozadí stránky.

Písmo

Vyberte písmo ze seznamu.

Ikona poznámky

Pro text vodoznaku nelze zvolit velikost nebo styl písma. Velikost se přizpůsobí tak, aby se text na pozadí stránky vešel na jeden řádek.


Úhel

Zvolte úhel natočení vodoznaku. Text bude otočen tímto úhlem proti směru hodinových ručiček.

Průhlednost

Vyberte úroveň průhlednosti vodoznaku. Hodnota 0 % značí neprůhledný a hodnota 100 % zcela průhledný (neviditelný) vodoznak.

Barva

Vyberte barvu z rozbalovacího seznamu.

Změna obsahu nebo nastavení vodoznaku

Pokud byl vodoznak vytvořen pomocí příkazu z nabídky Formát - Vodoznak nebo pomocí nastavení klasifikace dokumentu, můžete upravit jeho obsah a nastavení v dialogovém okně vodoznaku.

Podpořte nás!