Vkládání titulních stránek do dokumentu

Vloží do dokumentu titulní stránky.

Titulní stránky jsou stránky na začátku dokumentu, na nichž jsou uvedeny údaje jako název publikace, jméno autora apod. Mají odlišné rozvržení než ostatní stránky dokumentu, protože nejspíš nepoužívají číslování stránek či mohou mít odlišné záhlaví a zápatí, nebo dokonce jiné nastavení okrajů či pozadí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Titulní stránka


První stránka se liší od ostatních u mnoha druhů dokumentů. Příkladem mohou být dopisy nebo zprávy: první stránka dopisu má obvykle odlišné záhlaví, první stránka zprávy zpravidla neobsahuje záhlaví ani zápatí, zatímco na ostatních stránkách se nacházejí. V aplikaci LibreOffice Writer lze tohoto nastavení snadno dosáhnout.

Záhlaví a zápatí stránky, číslování, okraje a orientace jsou vlastnostmi, které jsou součástí stylu stránky. LibreOffice Writer umožňuje na jakékoliv místo dokumentu vložit prázdnou titulní stránku nebo zformátovat stávající stránku jako titulní tím, že vloží zalomení stránky následované požadovaným stylem stránky, případně tím, že změní styl stránky na pozici kurzoru.

Ikona poznámky

Použijete-li pro dokument styl stránky Výchozí (či jakýkoliv jiný), můžete na první stránku přidat libovolné záhlaví či zápatí tím, že zrušíte zaškrtnutí pole Stejný obsah na první stránce na kartě záhlaví či zápatí v dialogovém okně Styl stránky a poté záhlaví či zápatí přidáte. Následně můžete přidat odlišné záhlaví či zápatí na ostatní stránky dokumentu.


Převod první stránky dokumentu na titulní stránku

 1. Umístěte kurzor na první stránku.

 2. Z hlavní nabídky zvolte Formát - Titulní stránka.

 3. Vyberte Převést stávající stránky na titulní stránky.

 4. Vyberte styl titulní stránky v oblasti Upravit vlastnosti stránky.

Ikona poznámky

Ve výchozím nastavení je vybrán styl stránky První stránka.


 1. Nastavte možnosti pro resetování číslování.

 2. Klepněte na OK.

Styl aktuální stránky se změní na První stránka, zatímco následující stránky budou mít Výchozí styl.

Vložení titulní stránky kamkoliv do dokumentu

Umístěte kurzor na místo, kam chcete novou titulní stránku vložit.

 1. Z hlavní nabídky zvolte Formát - Titulní stránka.

 2. Vyberte Vložit nové titulní stránky.

 3. Nastavte počet vkládaných titulních stránek.

 4. Nastavte umístění titulní stránky pomocí čísla stránky v číselném poli.

 5. Nastavte možnosti pro resetování číslování.

 6. Klepněte na OK.

Vloží se zalomení řádku a styl aktuální stránky se změní na První stránka. Následující stránky budou mít Výchozí styl.

Smazání titulní stránky

Titulní stránku nelze smazat. Je nutné změnit její styl z První stránka na jakýkoliv jiný styl stránky.

 1. Umístěte kurzor na stránku, u níž si přejete styl změnit.

 2. Na postranní liště zvolte Nastavení postranní lišty - Styly.

 3. Na kartě Styly vyberte tlačítko Styly stránky.

 4. Ze seznamu stylů vyberte styl stránky, který si přejete použít.

 5. Poklepáním styl stránky použijete.

Podpořte nás!