Průzkumník stylů

Průzkumník stylů se nachází na postranní liště. Zobrazuje všechny atributy stylů (odstavce i znakových) a všechno přímé formátování přítomné u odstavce a znaku, kde se právě nachází kurzor. Tyto podrobnosti mohou být užitečné, pokud chcete zjistit, proč některé formátování dokumentu vypadá špatně nebo nekonzistentně.

Přímé formátování a formátování pomocí stylů

Styl je sada atributů formátování, seskupených a označených názvem (název stylu). Když styl použijete na objekt, objekt se naformátuje pomocí této sady atributů. Několik objektů stejného charakteru může sdílet tentýž styl. Důsledkem je to, že jakmile změníte sadu atributů formátování tohoto stylu, změní se také formátování všech objektů spojených s tímto stylem. Pomocí stylů tak lze jednotně formátovat značné množství odstavců, buněk a odstavců a lépe spravovat formátování dokumentu.

Pokud nepoužíváte styly, ale nastavujete atributy formátování přímo pro části textu, jedná se o přímé formátování (označované také jako ruční formátování). Takové formátování se použije pouze na vybranou oblast dokumentu. Obsahuje-li dokument několik odstavců, rámců či jiných objektů, přímé formátování používáte na každý objekt zvlášť. Přímé formátování je k dispozici v nabídce Formát a na nástrojové liště Formátování.

Přímé použití atributů formátování na objekt přepíše odpovídající atributy stylu, který je k objektu přiřazen.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete postranní lištu a klepněte na ikonu průzkumníka stylů

Ikona Průzkumník stylů

Ikona Průzkumník stylů na postranní liště

Stiskněte +Alt+5


Panel Průzkumník stylů

Vlastnosti

Styly odstavce: zobrazuje seznam stylů odstavce použitých na pozici kurzoru, a to podle hierarchie stylů, přičemž rodičovský styl předchází stylu odvozenému.

Přímé formátování odstavce: zobrazuje seznam vlastností odstavce, jež jsou textu na pozici kurzoru nastaveny přímo.

Znakové styly: zobrazuje seznam znakových stylů použitých na text na pozici kurzoru, a to podle hierarchie, přičemž rodičovský styl předchází odvozeným stylům.

Přímé formátování znaku: zobrazuje seznam vlastností znaku, jež jsou textu na pozici kurzoru nastaveny přímo.

Hodnoty

Zobrazuje hodnoty vlastností.

Použití

Pomocí průzkumníka stylů můžete odhalit problémy s formátováním textového dokumentu.

Pokud jsou například okraje odstavce změněny přímým formátováním pomocí pravítka, odpovídající vlastnosti stylu odstavce jsou zobrazeny šedě a hodnoty lze nalézt v průzkumníku stylů pod položkou Přímé formátování odstavce.

Jiným příkladem může být znakový styl, který zvýrazňuje slova žlutým pozadím. Pokud jej uživatel nechtěně přepíše bílým pozadím, v průzkumníku se atribut se žlutou barvou zobrazí šedě a v seznamu přímého formátování se zobrazí hodnota bílé barvy. V průzkumníku se zobrazují pouze ty atributy, které se liší od rodičovského stylu (což bývá Výchozí styl odstavce).

Některé funkce průzkumníka stylů jsou určeny zejména pro pokročilé uživatele:

Podpořte nás!