Režim výběru

Zvolte z podnabídky režim výběru: standardní nebo blokový.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Režim výběru

Ze stavového řádku:

Klepněte do oblasti Výběr.


Ve standardním režimu výběru můžete vybrat víceřádkový text včetně konců řádek.

V blokovém režimu výběru můžete označit obdélníkový blok textu.

Podpořte nás!