Viditelnost obsahu osnovy

Skryje nebo zobrazí veškerý obsah příslušný k nadpisům, a to včetně textu, obrázků, tabulek, rámců, tvarů a textových polí.

note

Tato vlastnost je experimentální. Měla by být stabilní, avšak může se zachovat nečekaně nebo nespolehlivě.

Chcete-li ji povolit, zvolte - LibreOffice - Pokročilé a zaškrtněte pole Povolit experimentální funkce., poté (stále v okně Možnosti zvolte LibreOffice Writer (nebo LibreOffice Writer/Web) - View a zaškrtněte pole Zobrazit viditelnost obsahu osnovy.


Pro přístup k tomuto příkazu...

  • v Navigátoru (F5) (pro Nadpisy v pohledu na obsah)

  • pomocí myši (u nadpisu)


Pomocí této vlastnosti můžete skrývat a zobrazovat obsah jednotlivých odstavců, které mají nenulovou úroveň osnovy (takové se obecně označují jako nadpisy a podnadpisy). V LibreOffice je nadpisem odstavec s úrovní osnovy 1 až 10, kde 1 značí nejvyšší úroveň a 10 nejnižší. Například odstavec s úrovní osnovy 3 je podpodnadpisem odstavce úrovně 1. Skrývat a zobrazovat lze jak obsah pro jediný nadpis, tak obsah pro podnadpisy relativně k určité úrovni.

Použití viditelnosti obsahu osnovy pomocí Navigátoru

V Navigátoru se všechny příkazy pro viditelnost osnovy zobrazují v místní nabídce pro kategorii Nadpisy a pro její položky. Klepnutím pravým tlačítkem kamkoliv do okna s pohledem na obsah otevřete místní nabídku pro vybranou položku (platí to i pro ikonu Nadpisy) a poté zvolte Viditelnost obsahu osnovy a jeden z následujících příkazů (dostupných podle toho, co je vybráno):

Skrýt obsah pro všechny nadpisy

Je vybrána ikona Nadpisy. Klepněte pravým tlačítkem a zvolte Viditelnost obsahu osnovy - Skrýt vše.

Ikona Nadpisy

Ikona Nadpisy

Zobrazit obsah pro všechny nadpisy

Je vybrána ikona Nadpisy. Klepněte pravým tlačítkem a zvolte Viditelnost obsahu osnovy - Zobrazit vše.

Skrýt obsah pro všechny podnadpisy relativní k úrovni osnovy

Je vybrán nadpis s podnadpisy. Klepnutím pravým tlačítkem a volbou Viditelnost obsahu osnovy - Skrýt vše skryjete veškerý obsah až po další nadpis se stejnou úrovní osnovy.

Zobrazit obsah pro všechny podnadpisy relativní k úrovni osnovy

Je vybrán nadpis s podnadpisy. Klepnutím pravým tlačítkem a volbou Viditelnost obsahu osnovy - Zobrazit vše zobrazíte veškerý obsah až po další nadpis se stejnou úrovní osnovy.

Pokud je pro obsah skrytý pro jeden či více podnadpisů (ale ne pro všechny), v místní nabídce pro nadpis vyšší úrovně se zobrazí jak příkaz Zobrazit vše, tak Skrýt vše.

Skrýt nebo zobrazit obsah pro jediný nadpis

S vybraným nadpisem klepněte pravým tlačítkem a zvolte Viditelnost obsahu osnovy - Přepnout.

note

Tyto příkazy určují, co se zobrazuje v dokumentu, nikoliv to, co se zobrazuje v Navigátoru. Pro tento účel použijte znaménka - a + (či šipku) nebo příkazy Sbalit vše / Rozbalit vše v místní nabídce pro nadpisy.


Použití viditelnosti obsahu osnovy pomocí myši

Najetí nad nadpis

Stiskněte klávesu Ctrl. Najeďte ukazatelem myši nad nadpis (nebo poblíž řádku s nadpisem).
(Zobrazí se při tom šipka v levém okraji.)

Jakmile se ukazatel změní na symbol ruky, jsou k dispozici následující příkazy:

Šipky v levém okraji

Umístěte ukazatel myši do levého okraje poblíž nadpisu. (Je-li obsah zobrazen, objeví se šipka.)

Přizpůsobené ovládání

Následující příkazy je možné přidat jako tlačítko na nástrojovou lištu, jako položku do nabídky či místní nabídky nebo jako klávesovou zkratku.

Ukládání nastavení

V dokumentech uložených ve formátu .odt se zachová aktuální nastavení skrytého a zobrazeného obsahu. Změna viditelnosti obsahu nezmění dokument. Pokud proto viditelnost změníte poté, co jste dokument uložili, je nutné jej uložit znovu, aby se změny viditelnosti zachovaly.

Podpořte nás!