Skrývání osnovy

Skryje nebo zobrazí veškerý obsah příslušný k nadpisům, a to včetně textu, obrázků, tabulek, rámců, tvarů a textových polí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice Writer/Web) - Zobrazení a zaškrtněte pole Zobrazit tlačítka skrývání osnovy.

Otevřete Navigátor (F5) a zobrazte položku Nadpisy. Najeďte myší na nějaký nadpis a otevřete místní nabídku. Vyberte podnabídku Skrývání osnovy.


Pomocí této vlastnosti můžete skrývat a zobrazovat obsah jednotlivých odstavců, které mají nenulovou úroveň osnovy, obvykle jde o nadpisy. V rozsáhlých dokumentech tak lze rychle přecházet na požadovaná místa.

Skrývání osnovy pomocí Navigátoru

Všechny příkazy pro viditelnost osnovy se v Navigátoru zobrazují v místní nabídce pro položky kategorie Nadpisy. Otevřete místní nabídku pro vybranou položku a zvolte Skrývání osnovy.

Ikona Nadpisy

Ikona Nadpisy

Skrýt vše

Skryje veškerý obsah pro vybraný nadpis a jeho podnadpisy. Ostatní nadpisy se stejnou úrovní osnovy se neskryjí. Použijete-li tento příkaz na hlavní položku Nadpisy, zobrazí se pouze nadpisy dokumentu.

Zobrazit vše

V oblasti dokumentu se zobrazí nadpisy a jejich podnadpisy. Použijete-li tento příkaz na hlavní položku Nadpisy, zobrazí se úplný dokument.

Přepnout

Přepne skrývání osnovy pro vybranou položku.

Skrývání osnovy pomocí myši

Najetí nad nadpis

Stiskněte klávesu a najeďte ukazatelem myši nad nadpis. Zobrazí se při tom šipka v levém okraji.

Jakmile se ukazatel změní na symbol ruky, jsou k dispozici následující příkazy:

Šipky v levém okraji

Umístěte ukazatel myši do levého okraje poblíž nadpisu. Je-li obsah zobrazen, objeví se šipka.

Ukládání stavu skrývání osnovy dokumentu

V dokumentech uložených ve formátu Open Document (.odt) se zachová takové nastavení skrytého a zobrazeného obsahu, jaké bylo v čase uložení.

note

Nastavení skrývání nemá vliv na obsah dokumentu.


Tisk a exportování do PDF se skrývání obsahu osnovy

Aby se vytiskl či exportoval celý dokument, nastavte skrývání osnovy na Zobrazit vše.

warning

Skrytý obsah osnovy se nebude tisknout ani exportovat do PDF.


Podpořte nás!