Vybrat blok s adresou

Vyberte, upravte nebo smažte blok s adresou pro hromadnou korespondenci.

Vyberte požadovaný blok s adresou

Vyberte blok s adresou, který chcete použít pro hromadnou korespondenci, a klepněte na OK.

Nikdy nevkládat zemi/region

Zamezí vložení země nebo regionu do bloku s adresou.

Vždy vkládat zemi/region

Vloží zemi nebo region do bloku s adresou.

Vkládat zemi/region, jen pokud není:

Vloží do bloku s adresou název země nebo regionu, pokud není stejný jako zadaná hodnota.

Napište název země/regionu, který nemá být zobrazen.

Nový

Otevře dialog Nový blok s adresou, ve kterém můžete vytvořit vzhled nového bloku s adresou.

Upravit

Otevře dialogové okno Upravit blok s adresou, ve kterém můžete upravit rozvržení vybraného bloku s adresou.

Smazat

Smaže vybraný blok s adresou.

Podpořte nás!