Nový blok s adresou nebo Upravit blok s adresou

V bloku s adresou dokumentu hromadné korespondence určete umístění polí adresy.

Prvky adresy

Vyberte pole adresy a přetáhněte je do nového bloku.

>

Ze seznamu prvků adresy přidá vybrané pole do nového bloku s adresou. Stejný prvek můžete přidat i opakovaně.

<

Odstraní vybraná pole z bloku nové adresy.

Přetáhněte sem prvky adresy

Umístěte pole pomocí myši nebo šipek.

Náhled

Zobrazí náhled prvního záznamu v databázi s aktuálně vytvořeným vzhledem adresy.

(Tlačítka šipek)

Vyberte pole a klepnutím na šipky jej přemístěte.

Podpořte nás!