Přiřadit pole

Přiřadí logické názvy polí z dialogového okna s rozvržením k názvům polí databáze, a to při vytváření bloků s adresou nebo oslovení.

Odpovídá poli:

Ke každému názvu pole v databázi přiřaďte logický prvek adresy.

Náhled bloku s adresou

Zobrazí náhled hodnot z prvního záznamu zdroje dat.

Podpořte nás!