E-mailová zpráva

Zadejte zprávu a oslovení pro soubory, které posíláte jako e-mailové přílohy.

Tento e-mail by měl obsahovat oslovení

Přidá do e-mailu oslovení.

Vložit personalizované oslovení

Přidá personalizované oslovení. Zrušením zaškrtnutí tohoto pole přidáte obecné oslovení.

Žena

Vyberte personalizované oslovení, je-li příjemcem žena.

Nový

Otevře dialog Personalizované oslovení pro příjemce-ženu.

Muž

Vyberte personalizované oslovení, je-li příjemcem muž.

Nový

Otevře dialog Personalizované oslovení pro příjemce-muže.

Název pole

Vyberte název pole z položek databáze adres, kde je údaj o pohlaví příjemce.

Hodnota pole

Vyberte pole, které označuje pohlaví příjemce.

Obecné oslovení

Vyberte oslovení, které bude použito, pokud se personalizované oslovení nepodaří vytvořit.

Zde napište svou zprávu

Zadejte hlavní text e-mailu.

Podpořte nás!