Vlastní oslovení

Určete vzhled oslovení pro dokumenty dopisů hromadné korespondence nebo hromadnou korespondenci zpráv elektronické pošty. Název tohoto dialogového okna se liší pro mužské a ženské příjemce.

Prvky oslovení

Vyberte a přetáhněte prvek adresy do bloku s novou adresou.

>

Přidá vybrané pole ze seznamu oslovení do druhého seznamu. Pole můžete přidat vícekrát.

<

Odstraní vybraná pole z bloku nové adresy.

Přetáhněte prvky oslovení do rámečku níže

Pole uspořádejte buď metodou táhni a pusť, nebo použijte tlačítka se šipkami.

Upravit oslovení

Vyberte položku ze seznamu oslovení a interpunkční znaménko.

Náhled

Zobrazí náhled prvního záznamu s vybraným vzhledem oslovení.

(Tlačítka šipek)

Vyberte položku ze seznamu a klepněte na tlačítko se šipkou pro její posun.

Podpořte nás!