Průvodce hromadnou korespondencí - Upravit rozvržení

Určete umístění bloku s adresou a oslovení v dokumentech.

Umístění bloku s adresou

Shora

Zadejte, kolik místa má být vynecháno mezi horním okrajem stránky a horním okrajem bloku s adresou.

Zarovnání k tělu textu

Zarovná rámec s blokem adres k levému okraji.

Zleva

Zadejte, kolik místa má být vynecháno mezi levým okrajem stránky a levým okrajem bloku s adresou.

Umístění oslovení

Nahoru

Posune oslovení nahoru.

Dolů

Posune oslovení dolů.

Oblast náhledu

Zobrazuje náhled oslovení umístěného na stránce.

Přiblížení

Vyberte přiblížení pro náhled tisku.

Náhled posunete nahoru či dolů pomocí příkazů místní nabídky.

Stiskněte tlačítko Dokončit a k dokončení postupu hromadné korespondence použijte nástrojovou lištu Hromadná korespondence.

Podpořte nás!