Průvodce hromadnou korespondencí - Vytvořit oslovení

Určete vlastnosti pro oslovení. Obsahuje-li databáze hromadné korespondence informace o pohlaví příjemce, můžete na jejich základě nastavit rozdílná oslovení.

Tento dokument by měl obsahovat oslovení

Přidat oslovení.

Vložit personalizované oslovení

Přidá personalizované oslovení pro příjemce hromadné korespondence. Chcete-li použít obecné oslovení, zrušte zaškrtnutí tohoto pole.

Žena

Vyberte personalizované oslovení, je-li příjemcem žena.

Nové

Otevře dialog Vlastní oslovení (pro ženy).

Muž

Vyberte personalizované oslovení, je-li příjemcem muž.

Nové

Otevře dialog Dialog vlastní oslovení (pro muže).

Název pole

Vyberte název pole z položek databáze adres, kde je údaj o pohlaví příjemce.

Hodnota pole

Vyberte pole, které označuje pohlaví příjemce.

Obecné oslovení

Vyberte obecné oslovení, které se použije v případě, že jste nezadali žádné personalizované oslovení.

Náhled

Zobrazí náhled oslovení.

Přiřadit pole

Otevře dialog Přiřadit pole.

(Tlačítka procházení)

Použijte tlačítka procházení pro náhled dat z předchozího či následujícího záznamu v databázi adres.

Další krok: Průvodce hromadnou korespondencí - Upravit rozvržení

Můžete také stisknout tlačítko Dokončit a k dokončení postupu hromadné korespondence použít nástrojovou lištu Hromadná korespondence.

Podpořte nás!