Průvodce hromadnou korespondencí - Vložit blok s adresou

Určete příjemce hromadné korespondence a také rozvržení bloku s adresou.

Ikona poznámky

Pokud aktuální dokument obsahuje databázová pole s adresami, otevře se průvodce hromadnou korespondencí zde a tlačítko Vybrat seznam adres se změní na Vybrat jiný seznam adres.


Ikona poznámky

Název této strany je Blok s adresou pro dopisy a Seznam adres pro e-mailové zprávy.


Vybrat seznam adres

Otevře dialog Vybrat seznam adres, kde můžete zvolit zdroj dat pro adresy, přidat nové adresy či vložit nový seznam adres.

Ikona upozornění

Když upravíte záznamy v sešitu Calcu, který se používá jako zdroj dat pro hromadnou korespondenci, tato změna se neprojeví v hromadné korespondenci.


Tento dokument by měl obsahovat blok s adresou

Přidá blok s adresou do dokumentu hromadné korespondence.

Vyberte vzhled bloku s adresou, který chcete použít.

Ikona upozornění

Pokud vyberete Tento dokument by měl obsahovat blok s adresou, na této stránce se povolí třetí a čtvrtý krok. Poté je nutné propojit prvky bloku s adresou a názvy polí použitými v korespondenci.


Potlačit řádky s prázdnými poli

Zaškrtněte, pokud chcete z adresy vypustit prázdné řádky.

Více

Otevře dialog Vybrat blok s adresou.

Přiřadit pole

Otevře dialog Přiřadit pole....

Ikona upozornění

Dokud nejsou všechny prvky adresy přiřazeny k záhlaví sloupce, nelze Průvodce hromadnou korespondencí dokončit tlačítkem Dokončit ani v něm pokračovat čtvrtým krokem.


(Tlačítka procházení)

Použijte tlačítka procházení pro náhled dat z předchozího či následujícího záznamu v databázi adres.

Další krok: Průvodce hromadnou korespondencí - Vytvořit oslovení

Můžete také stisknout tlačítko Dokončit a k dokončení postupu hromadné korespondence použít nástrojovou lištu Hromadná korespondence.

Podpořte nás!