Průvodce hromadnou korespondencí - Vybrat počáteční dokument

Určete dokument, na kterém se založí hromadně rozesílaná zpráva.

Použít aktuální dokument

Použije aktuální dokument aplikace Writer, na kterém se založí hromadně rozesílaná zpráva.

Vytvořit nový dokument

Vytvoří nový dokument aplikace Writer, na kterém se založí hromadně rozesílaná zpráva.

Začít s existujícím dokumentem

Vyberte stávající dokument aplikace Writer, na kterém se založí hromadně rozesílaná zpráva.

Procházet

Vyhledejte dokument aplikace Writer, který chcete použít, a poté klepněte na Otevřít.

Začít ze šablony

Vyberte šablonu na které chcete založit hromadně rozesílanou zprávu.

Procházet

Otevře dialogové okno pro výběr šablony.

Začít z naposledy uloženého počátečního dokumentu

Založí nový dokument hromadné korespondence na již existujícím.

Vyberte dokument.

Další krok: Průvodce hromadnou korespondencí - Vybrat druh dokumentu

Podpořte nás!