Průvodce hromadnou korespondencí

Spustí průvodce hromadnou korespondencí pro vytvoření hromadného dopisu nebo odeslání e-mailových zpráv více příjemcům.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Průvodce hromadnou korespondencí

Klepněte na ikonu Hromadná korespondence na liště Hromadná korespondence:

Klepněte na ikonu Hromadná korespondence na liště Data tabulky:

Icon

Hromadná korespondence


Před spuštěním Průvodce hromadnou korespondencí může být užitečné se seznámit s celým postupem vytvářením hromadné korespondence:

Vytvoření hromadného dopisu

Průvodce hromadnou korespondencí - Vybrat počáteční dokument

Určete dokument, na kterém se založí hromadně rozesílaná zpráva.

Průvodce hromadnou korespondencí - Vybrat druh dokumentu

Určete druh dokumentu, který chcete vytvořit.

Průvodce hromadnou korespondencí - Vložit blok s adresou

Určete příjemce hromadné korespondence a také rozvržení bloku s adresou.

Průvodce hromadnou korespondencí - Vytvořit oslovení

Určete vlastnosti pro oslovení. Obsahuje-li databáze hromadné korespondence informace o pohlaví příjemce, můžete na jejich základě nastavit rozdílná oslovení.

Průvodce hromadnou korespondencí - Upravit rozvržení

Určete umístění bloku s adresou a oslovení v dokumentech.

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.

Zpět

Zobrazí volby dialogového okna z předchozího kroku. Aktuální nastavení se zachová beze změn. Toto tlačítko je aktivní jen od kroku dva dále.

Další

Po klepnutí na tlačítko Další průvodce použije aktuální nastavení a posune se na další krok. Pokud jste v posledním kroku, toto tlačítko se změní na Vytvořit.

První krok: Průvodce hromadnou korespondencí - Vybrat počáteční dokument

Podpořte nás!