Umístění (styly seznamu - dřívější)

Nastaví pro seřazené a neseřazené seznamy možnosti odsazení, rozestupů a zarovnání pro symboly seznamu, jakými jsou odrážky nebo číslování.

Pro přístup k tomuto příkazu...


Úroveň

Vyberte úrovně, které si přejete upravit. Chcete-li možnosti použít na všechny úrovně, vyberte „1-10“.

note

LibreOffice Writer použije zde uvedené ovládací prvky pro umístění v případě, že se otevře dokument, který nastavuje umístění a rozestupy odlišným způsobem. Výchozí ovládací prvky jsou uvedeny v části Umístění (styly seznamu).


Umístění a rozestupy

Odsazení

Zadejte minimální vzdálenost mezi levým okrajem stránky (nebo levým okrajem textového objektu) a levým okrajem oblasti s číslováním. Pokud je odsazení použito i v aktuálním stylu odstavce, zadaná hodnota se k tomuto odsazení přičte.

Relativní

Odsadí aktuální úroveň relativně k předchozí úrovni v hierarchii.

Šířka číslování

Zadejte šířku oblasti s číslováním. Symbol číslování se může nacházet v této oblasti vlevo, uprostřed nebo vpravo.

Zarovnání

Zarovná symbol v oblasti s číslováním doleva, na střed nebo doprava. Umístění může být dále upraveno, aby byl splněn minimální rozestup.

note

Volba Zarovnání číslování nenastavuje zarovnání odstavce.


Výchozí

Obnoví původní hodnoty odsazení a vzdáleností.

Náhled

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Načíst/Uložit

Uloží či načte formát číslování nadpisů. Uložené formáty číslování je možné načíst v jiných textových dokumentech.

note

Tlačítko Načíst/Uložit je k dispozici pouze pro číslování nadpisů. Chcete-li uložit formátování seřazeného či neseřazeného seznamu, použijte k tomu jeho styl.


Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Použít

Použije změny provedené na všech kartách, aniž by se zavřelo dialogové okno. Tuto akci nelze vrátit zpět pomocí Obnovit.

Tento ovládací prvek se zobrazuje pouze při úpravě stylu seznamu.

Podpořte nás!