Umístění (styly seznamu - dřívější)

Nastavení odsazení, vzdáleností a zarovnání pro číslované seznamy a odrážky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Odrážky a číslování - Umístění.


Úroveň

Vyberte úrovně, které si přejete upravit. Chcete-li nastavit možnosti všem úrovním, vyberte "1-10". U číslování kapitol lze buď vybrat jedinou úroveň, nebo použít volbu "1-10", která nastaví možnosti (kromě stylu odstavce) všem úrovním.

note

LibreOffice Writer použije zde uvedené ovládací prvky pro umístění v případě, že se otevře dokument, který nastavuje umístění a rozestupy odlišným způsobem. Výchozí ovládací prvky jsou uvedeny v části Umístění (styly seznamu).


Umístění a rozestupy

Odsazení

Zadejte minimální vzdálenost mezi levým okrajem stránky (nebo levým okrajem textového objektu) a levým okrajem oblasti s číslováním. Pokud je odsazení použito i v aktuálním stylu odstavce, zadaná hodnota se k tomuto odsazení přičte.

Relativní

Odsadí aktuální úroveň relativně k předchozí úrovni v hierarchii.

Šířka číslování

Zadejte šířku oblasti s číslováním. Symbol číslování se může nacházet v této oblasti vlevo, uprostřed nebo vpravo.

Zarovnání číslování

Zarovná symbol v oblasti s číslováním doleva, na střed nebo doprava. Umístění může být dále upraveno, aby byl splněn minimální rozestup.

note

Volba Zarovnání číslování nenastavuje zarovnání odstavce.


Výchozí

Obnoví původní hodnoty odsazení a vzdáleností.

Náhled

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Načíst/Uložit

Uloží či načte formát číslování kapitol. Uložené formáty číslování kapitol jsou dostupné ve všech textových dokumentech.

Ikona poznámky

Tlačítko Načíst/Uložit je k dispozici pouze pro číslování kapitol. Pro číslované či odrážkové seznamy upravte odpovídající styl číslování.


Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Použít

Použije změněné nebo vybrané hodnoty bez zavření dialogu.

Tento ovládací prvek se zobrazuje pouze při úpravě stylu seznamu.

Podpořte nás!