Textové pole a tvar

Otevře podnabídku s možností úprav vlastností vybraného textového pole nebo tvaru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Textové pole a tvar.


Umístění a velikost

Provede změnu velikosti, přesun, otočení nebo zkosení vybraného objektu.

Čára

Nastavení možností formátování vybrané čáry.

Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Atributy textu

Nastavení vlastností rozvržení a ukotvení textu ve vybraném objektu kresby nebo textovém objektu.

Písmomalba

Úprava efektů Písmomalby vybraného objektu, který byl vytvořen ve starším dialogu Písmomalba.

Podpořte nás!