Odkaz

Podnabídka nabízející možnosti úprav poznámek pod čarou, vysvětlivek a položek rejstříku a použité literatury.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Odkaz.


Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka

Umožňuje upravit vybranou poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Klepněte myší před poznámku pod čarou nebo vysvětlivku a potom zvolte tento příkaz.

Položka rejstříku

Slouží k úpravě položky rejstříku. Klepněte před nebo do položky rejstříku a zvolte tento příkaz.

Položka použité literatury

Umožňuje upravit položku použité literatury.

Podpořte nás!