Vlastnosti

Umožňuje nastavit různé vlastnosti ovládacího prvku s obsahem, který se nachází na aktuální pozici kurzoru.

Obecné vlastnosti

Obsahem je zástupný text

Aktuální obsah je považován za zástupný text a při klepnutí na ovládací prvek bude vybrán. Tím se usnadní jeho nahrazení skutečným obsahem.

Název

Vloží název ovládacího prvku. Ten se nad prvkem zobrazuje, pokud je v něm umístěn kurzor. Klepnutím na název otevřete dialogové okno vlastností ovládacího prvku.

Značka

Značky slouží podobnému účelu. Jedná se o strojově čitelný klíč nebo identifikátor, který je v rámci dokumentu jedinečný. Ve vyplněném formuláři mohou externí programy pomocí těchto značek vyhledávat a získávat obsah z dokumentu.

Vlastnosti zaškrtávacího pole

Znak zaškrtnutí

Znak, který se použije, když je pole zaškrtnuté. Klepnutím na tlačítko Vybrat otevřete dialogové okno Speciální znaky.

Znak nezaškrtnutí

Znak, který se použije, když pole není zaškrtnuté. Klepnutím na tlačítko Vybrat otevřete dialogové okno Speciální znaky.

Vlastnosti položek pole se seznamem a seznamu v rozbalovacím poli

Zobrazený název

Lidsky čitelný název popisující položku seznamu.

Hodnota

Strojově čitelný název popisující položku seznamu.

Přidat, Změnit a Odstranit

Přidá, změní nebo odstraní položku seznamu.

Přesunout nahoru a Přesunout dolů

Přesune položku nahoru či dolů a změní tím pořadí v zobrazeném seznamu.

Formát data

Vyberte formát data, který se má v ovládacím prvku s obsahem zobrazit.

Podpořte nás!