Číslování řádků

Přidá, odstraní či změní formát čísel řádků v aktuálním dokumentu.

note

Čísla řádků nejsou k dispozici ve formátu HTML.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Číslování řádků (ne pro formát HTML)


Pokud chcete odstavec z číslování řádků vynechat, klepněte na něj, zvolte Formát - Odstavec, klepněte na kartu Osnova a seznam a poté zrušte zaškrtnutí pole Zahrnout tento odstavec do číslování řádků. Vynechat z číslování můžete také styl odstavce.

Zobrazit číslování

Přidá čísla řádků do aktuálního dokumentu.

Zobrazit

Nastavte vlastnosti pro číslování řádků.

Znakový styl

Vyberte styl formátování, který chcete použít pro číslování řádků.

Formát

Vyberte požadované schéma číslování.

Umístění

Vyberte, kde chcete zobrazovat čísla řádků.

Vzdálenost

Zadejte požadovanou vzdálenost mezi číslem řádku a textem.

Interval

Zadejte, po kolika řádcích se bude číslování zobrazovat.

Oddělovač

Zde můžete zadat znak oddělovače, který se zobrazí, pokud bude interval číslování větší než jedna.

Text

Zadejte text, který chcete použít jako oddělovač.

Každý

Zadejte, kolik řádků chcete vynechat mezi oddělovači.

note

V případě, že je řádek již očíslován, se znak oddělovače nezobrazí.


Počítat

Určí, zda se budou počítat prázdné řádky a řádky v rámcích.

Prázdné řádky

Zahrne do číslování prázdné řádky.

Řádky v rámcích

Očísluje řádky textu v rámcích. Číslování se vždy restartuje v každém rámci, a též je vyjmuto z číslování dokumentu. Číslování navazuje pouze v propojených rámcích.

Restartovat každou novou stránku

Na každé straně budou řádky číslovány znovu od začátku.

Podpořte nás!