Převést text na tabulku

Převede vybraný text na tabulku, nebo vybranou tabulku na text.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tabulka - Převést - Text->tabulka


Dostupné možnosti jsou závislé na druhu převodu.

Oddělit text

Oddělovač, jako například tabulátor, představuje hranice sloupců ve vybraném textu. Každý odstavec vybraného textu je převeden na jeden řádek tabulky. Obdobně, pokud převedete tabulku na text, oddělení sloupců se změní na vybraný znak a každý řádek na odstavec.

Tabulátory

Převede text na tabulku za použití tabulátoru jako oddělovače sloupců.

Středníky

Převede text na tabulku za použití středníku (;) jako oddělovače sloupců.

Odstavec

Převede text na tabulku za použití odstavců jako oddělovačů sloupců.

Ostatní:

Převede text na tabulku za použití oddělovače sloupců, který zadáte.

Textové pole

Napište znak, který chcete použít jako oddělovač sloupců.

Stejná šířka všech sloupců

Vytvoří sloupce stejně široké, bez ohledu na umístění oddělovače sloupců.

Automatický formát

Otevře dialog Automatický formát, kde můžete vybrat z předdefinovaných formátů tabulky.

Možnosti

Záhlaví

Naformátuje první řádek nové tabulky jako záhlaví.

Opakovat záhlaví

Zopakuje záhlaví tabulky na každé stránce, která bude tabulku obsahovat.

Prvních ... řádků

Zopakuje jako záhlaví prvních n řádků.

Nerozdělovat tabulku

Nerozdělí tabulku mezi stranami.

Ohraničení

Přidá ohraničení k tabulce a jejím buňkám.

Podpořte nás!