Nastavení vysvětlivek

Určí formátování vysvětlivek. Můžete upravit formát číslování a styl vysvětlivek.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Poznámky pod čarou a vysvětlivky - Vysvětlivky


Automatické číslování

Číslování

Vyberte požadované schéma číslování.

Výběr

Popis

1, 2, 3

Arabské číslice

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Římské číslice (velká písmena)

i, ii, iii

Římské číslice (malá písmena)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Začít od

Zadejte číslo první vysvětlivky v dokumentu. To je vhodné zejména, pokud chcete vysvětlivky očíslovat přes více dokumentů.

Před

Zadejte text, který chcete zobrazit před číslem vysvětlivky. Například pro zobrazení "ad: 1 " napište "ad: ".

Za

Zadejte text, který chcete zobrazit za číslem vysvětlivky. Například pro zobrazení "1) " napište ") ".

Styly

Abyste zajistili jednotný vzhled vysvětlivek v celém dokumentu, přiřaďte styl odstavce vysvětlivce a znakové styly číslu ukotvení vysvětlivky a číslu v oblasti vysvětlivek.

Odstavec

Vyberte styl odstavce pro text vysvětlivek. Lze vybrat pouze zvláštní styly.

Stránka

Vyberte styl stránky, který chcete použít pro vysvětlivky.

Oblast textu

Vyberte znakový styl, který chcete použít pro ukotvení vysvětlivek v textové části dokumentu.

Oblast pro vysvětlivky

Vyberte znakový styl, který chcete použít pro číslování vysvětlivek.

Podpořte nás!