Nastavení vysvětlivek

Určí formátování vysvětlivek. Můžete upravit formát číslování a styl vysvětlivek.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Poznámky pod čarou a vysvětlivky - Vysvětlivky


Automatické číslování

Číslování

Vyberte požadovaný styl číslování.

Výběr

Popis

A, B, C

Velká písmena

a, b, c

Malá písmena

I, II, III

Římské číslice (velká písmena)

i, ii, iii

Římské číslice (malá písmena)

1, 2, 3

Arabské číslice

A,... AA,... AAA,...

Abecední číslování velkými písmeny. Po prvních 26 položkách se pokračuje "AA".

a,... aa,... aaa,...

Abecední číslování malými písmeny. Po prvních 26 položkách se pokračuje "aa".


Začít od

Zadejte číslo první vysvětlivky v dokumentu. To je vhodné zejména, pokud chcete vysvětlivky očíslovat přes více dokumentů.

Před

Zadejte text, který chcete zobrazit před číslem vysvětlivky. Například pro zobrazení "ad: 1 " napište "ad: ".

Za

Zadejte text, který chcete zobrazit za číslem vysvětlivky. Například pro zobrazení "1) " napište ") ".

Styly

Pokud chcete dosáhnout v dokumentu jednotného vzhledu vysvětlivek, přiřaďte jim styl odstavce.

Odstavec

Vyberte styl odstavce pro text vysvětlivek. Lze vybrat pouze zvláštní styly.

Stránka

Vyberte styl stránky, který chcete použít pro vysvětlivky.

Znakové styly

Styly můžete přiřadit k ukotvení vysvětlivky a textu, můžete použít buď předdefinované styly, nebo vlastní.

Oblast textu

Vyberte znakový styl, který chcete použít pro ukotvení vysvětlivek v textové části dokumentu.

Oblast pro vysvětlivky

Vyberte znakový styl, který chcete použít pro číslování vysvětlivek.

Podpořte nás!