Nastavení poznámek pod čarou

Určuje formátování poznámek pod čarou.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Poznámky pod čarou a vysvětlivky - Poznámky pod čarou


Ikona poznámky

Chcete-li nastavit další možnosti poznámek pod čarou, zvolte Formát - Styl stránky a potom klepněte na kartu Poznámky pod čarou.


Automatické číslování

Číslování

Vyberte požadovaný styl číslování.

Výběr

Popis

A, B, C

Velká písmena

a, b, c

Malá písmena

I, II, III

Římské číslice (velká písmena)

i, ii, iii

Římské číslice (malá písmena)

1, 2, 3

Arabské číslice

A,... AA,... AAA,...

Abecední číslování velkými písmeny. Po prvních 26 položkách se pokračuje "AA".

a,... aa,... aaa,...

Abecední číslování malými písmeny. Po prvních 26 položkách se pokračuje "aa".


Počítání

Vyberte možnosti číslování pro poznámky pod čarou.

Možnost

Význam

Na stránce

Restartuje číslování poznámek pod čarou znovu na každé nové stránce. Tato možnost je dostupná, pouze je-li zaškrtnuto pole Konec stránky v sekci Umístění .

V kapitole

Restartuje číslování poznámek pod čarou na začátku každé kapitoly.

V dokumentu

Očísluje poznámky pod čarou za sebou, tak jak jsou v dokumentu.


Začít od

Zadejte číslo první poznámky pod čarou v dokumentu. Toto nastavení je dostupné, pouze pokud jste předtím v nastavení Počítání vybrali "V dokumentu".

Před

Zadejte text, který chcete zobrazit před číslováním poznámek pod čarou. Například pro zobrazení "Ad 1" napište "Ad ".

Za

Zadejte text, který chcete zobrazit za číslováním poznámky pod čarou. Například pro zobrazení "1)" napište ")".

Ikona tipu

Čísla poznámek pod čarou jsou ve výchozím nastavení zarovnány vlevo. Pro nastavení zarovnání vpravo nejprve upravte styl odstavce Poznámka pod čarou. Stisknutím F11 otevřete okno Styly a ze seznamu stylů odstavce vyberte Poznámka pod čarou. Pravým klepnutím otevřete místní nabídku a zvolte Upravit. Na kartě Odsazení a rozestupy nastavte odsazení na 0 před a za odstavcem včetně prvního řádku. Na kartě Tabulátory vytvořte tabulátor typu vpravo na 12 pt a tabulátor typu vlevo na 14 pt. V dialogovém okně Nastavení poznámek pod čarou / vysvětlivek zadejte \t do polí Před a Za.


Umístění

Konec stránky

Zobrazí poznámky pod čarou v dolní části stránky.

Konec dokumentu

Zobrazí poznámky pod čarou na konci dokumentu jako vysvětlivky.

Styly

Pokud se chcete ujistit, že vzhled vašich poznámek pod čarou bude jednotný v celém dokumentu, přiřaďte mu styl odstavce.

Odstavec

Vyberte styl odstavce pro poznámky pod čarou. Lze vybrat pouze zvláštní styly.

Stránka

Vyberte styl stránky, který chcete použít pro poznámky pod čarou.

Ikona poznámky

Tato možnost je dostupná, pouze pokud je zaškrtnuto pole Konec dokumentu v oblasti Umístění.


Znakové styly

Pro ukotvení poznámek pod čarou a text poznámky můžete přiřadit styly. Ty můžete vybrat z předdefinovaných stylů, nebo si vytvořit vlastní.

Oblast textu

Vyberte znakový styl, který chcete přiřadit k ukotvení poznámky pod čarou v textové části dokumentu.

Oblast poznámek pod čarou

Vyberte znakový styl, který chcete přiřadit k číslování poznámek pod čarou, v oblasti poznámky.

Pokračující komentář

Konec poznámky pod čarou

Zadejte text, který chcete zobrazit při pokračování poznámky na následující stránku, například "Pokračování na straně... ". LibreOffice Writer automaticky vloží číslo následující stránky.

Začátek následující stránky

Zadejte text, který chcete zobrazit, pokud poznámka začíná na předchozí straně, například "Pokračování ze strany... ". LibreOffice Writer automaticky vloží číslo předcházející stránky.

Podpořte nás!