Nastavení poznámek pod čarou

Určuje formátování poznámek pod čarou.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Poznámky pod čarou a vysvětlivky - Poznámky pod čarou


note

Chcete-li nastavit další možnosti poznámek pod čarou, zvolte Formát - Styl stránky a potom klepněte na kartu Poznámky pod čarou.


Automatické číslování

Číslování

Vyberte požadované schéma číslování.

Výběr

Popis

1, 2, 3

Arabské číslice

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Římské číslice (velká písmena)

i, ii, iii

Římské číslice (malá písmena)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Počítání

Vyberte možnosti číslování pro poznámky pod čarou.

Možnost

Význam

Na stránce

Restartuje číslování poznámek pod čarou znovu na každé nové stránce. Tato možnost je dostupná, pouze je-li zaškrtnuto pole Konec stránky v sekci Umístění .

V kapitole

Restartuje číslování poznámek pod čarou na začátku každé kapitoly.

V dokumentu

Očísluje poznámky pod čarou za sebou, tak jak jsou v dokumentu.


Před

Zadejte text, který chcete zobrazit před číslováním poznámek pod čarou. Například pro zobrazení "Ad 1" napište "Ad ".

Za

Zadejte text, který chcete zobrazit za číslováním poznámky pod čarou. Například pro zobrazení "1)" napište ")".

tip

Čísla poznámek pod čarou jsou ve výchozím nastavení zarovnána vlevo. Pro nastavení zarovnání vpravo nejprve upravte styl odstavce Poznámka pod čarou. Stisknutím otevřete okno Styly a ze seznamu stylů odstavce vyberte Poznámka pod čarou. Pravým klepnutím otevřete místní nabídku a zvolte Upravit. Na kartě Odsazení a rozestupy nastavte odsazení na 0 před a za odstavcem včetně prvního řádku. Na kartě Tabulátory vytvořte tabulátor typu vpravo na 12 pt a tabulátor typu vlevo na 14 pt. V dialogovém okně Nastavení poznámek pod čarou / vysvětlivek zadejte \t do polí Před a Za.


Začít od

Zadejte číslo první poznámky pod čarou v dokumentu. Toto nastavení je dostupné, pouze pokud jste předtím v nastavení Počítání vybrali "V dokumentu".

Umístění

Konec stránky

Zobrazí poznámky pod čarou v dolní části stránky.

Konec dokumentu

Zobrazí poznámky pod čarou na konci dokumentu jako vysvětlivky.

Styly

Abyste zajistili jednotný vzhled poznámek pod čarou v celém dokumentu, přiřaďte styl odstavce textu poznámky a znakové styly ukotvení poznámky a číslu v oblasti poznámky pod čarou.

Odstavec

Vyberte styl odstavce pro poznámky pod čarou. Lze vybrat pouze zvláštní styly.

Stránka

Vyberte styl stránky, který chcete použít pro poznámky pod čarou.

Ikona poznámky

Tato možnost je dostupná, pouze pokud je zaškrtnuto pole Konec dokumentu v oblasti Umístění.


Oblast textu

Vyberte znakový styl, který chcete přiřadit k ukotvení poznámky pod čarou v textové části dokumentu.

Oblast poznámek pod čarou

Vyberte znakový styl, který chcete přiřadit k číslování poznámek pod čarou, v oblasti poznámky.

Pokračující komentář

Konec poznámky pod čarou

Zadejte text, který chcete zobrazit při pokračování poznámky na následující stránku, například "Pokračování na straně... ". LibreOffice Writer automaticky vloží číslo následující stránky.

Začátek následující stránky

Zadejte text, který chcete zobrazit, pokud poznámka začíná na předchozí straně, například "Pokračování ze strany... ". LibreOffice Writer automaticky vloží číslo předcházející stránky.

Podpořte nás!