Číslování

Určuje formát čísla a hierarchii číslování kapitol v současném dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Číslování kapitol - Číslování


Úroveň

Klepněte na úroveň osnovy, kterou chcete upravit, a poté nastavte číslování pro tuto úroveň. Chcete-li nastavit číslování, kromě stylu odstavce, všem úrovním, klepněte na „1-10“.

Číslování

Určuje formátování pro vybranou úroveň osnovy.

Styl odstavce

Vyberte styl odstavce, který chcete přiřadit vybrané úrovni osnovy. Pokud klepnete na „Žádný“, vybraná úroveň osnovy nebude určena.

Číslo

Vyberte schéma číslování, které chcete použít pro zvolenou úroveň osnovy.

Výběr

Popis

1, 2, 3, ...

Arabské číslice

A, B, C, ...

Velká písmena

a, b, c, ...

Malá písmena

I, II, III, ...

Římské číslice (velké)

i, ii, iii, ...

Římské číslice (malé)

A,... AA,... AAA,...

Abecední číslování se stejnými velkými písmeny, kde počet písmen označuje úroveň kapitoly. Např. druhé číslo ve třetí úrovni je "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Abecední číslování se stejnými malými písmeny, kde počet písmen označuje úroveň kapitoly. Např. třetí číslo ve druhé úrovni je "cc".

Žádné

Žádné číslování. Na začátku řádku se zobrazí pouze znak nebo symbol určení v poli Oddělovač.


Znakový styl

Vyberte znakový styl pro znak číslování.

Zobrazené úrovně

Vyberte počet úrovní osnovy, které chcete zahrnout do číslování kapitoly. Např. vyberte "3", pokud chcete zobrazit tři úrovně číslování: 1.1.1

Oddělovač před

Zadejte text, který chcete zobrazit před číslem kapitoly. Např. napište "Kapitola ", chcete-li zobrazit "Kapitola 1".

Oddělovač za

Zadejte text, který chcete zobrazit za číslem kapitoly. Např. zadejte tečku (.) pro zobrazení "1."

Začít od

Zadejte číslo, od kterého chcete restartovat číslování kapitol.

Podpořte nás!