Číslování

Určuje formát čísel pro číslování nadpisů v aktuálním dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Číslování nadpisů - Číslování


Úroveň

Klepněte na úroveň osnovy, kterou chcete upravit, a poté nastavte číslování pro tuto úroveň. Chcete-li nastavit číslování, kromě stylu odstavce, všem úrovním, klepněte na „1-10“.

Číslování

Určuje formátování pro vybranou úroveň osnovy.

Číslo

Vyberte schéma číslování, které chcete použít pro zvolenou úroveň osnovy.

Výběr

Popis

1, 2, 3, ...

Arabské číslice

A, B, C, ...

Abecední číslování velkými písmeny A–Z
Po 26. položce číslování pokračuje AA, AB, AC, ...

a, b, c, ...

Abecední číslování malými písmeny a–z
Po 26. položce číslování pokračuje aa, ab, ac, ...

I, II, III, ...

Římské číslice (velké)

i, ii, iii, ...

Římské číslice (malé)

A,... AA,... AAA,...

Abecední číslování velkými písmeny A–Z
Po 26. položce číslování pokračuje AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Abecední číslování malými písmeny a–z
Po 26. položce číslování pokračuje aa, bb, cc, ...

Žádné

Žádné číslování. Na začátku řádku se zobrazí pouze znak nebo symbol určení v poli Oddělovač.


Začít od

Zadejte číslo, od které má začít číslování nadpisů vybrané úrovně.

Styl odstavce

Vyberte styl odstavce, který chcete přiřadit vybrané úrovni osnovy. Pokud klepnete na „Žádný“, vybraná úroveň osnovy nebude určena.

Znakový styl

Vyberte znakový styl pro znak číslování.

Zobrazené úrovně

Vyberte počet úrovní osnovy, které chcete zobrazit v číslování nadpisů. Vyberete-li 1 zobrazíte pouze číslo pro aktuální úroveň osnovy. Vyberete-li například 3, zobrazíte v číslování nadpisů aktuální úroveň a dvě předchozí.

Oddělovač

Zadejte volitelný text, který se má zobrazit před nebo za číslem nadpisu.

Před

Zadejte text, který chcete zobrazit před číslem nadpisu. Napíšete-li například „Kapitola“, zobrazí se před číslem nadpisu vždy „Kapitola“.

Za

Zadejte text, který chcete zobrazit za číslem nadpisu. Napíšete-li například ., za číslem nadpisu bude vždy uvedena tečka.

Podpořte nás!