Číslování kapitol

Určuje schéma číslování a formát osnovy pro číslování kapitol v aktuálním dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Číslování kapitol


Číslování kapitol je zajištěno tím, že úrovně osnovy mají přiřazeny styly odstavce a schémata číslování. Ve výchozím nastavení jsou styly "Nadpis (1-10)" přiřazeny k odpovídajícím úrovním osnovy (1-10). V tomto dialogovém okně můžete přiřadit úrovním osnovy různé styly odstavce.

tip

Pokud chcete číslované nadpisy, zvolte Nástroje - Číslování kapitol. Tímto příkazem otevřete dialogové okno, v němž můžete stylům odstavce použitým pro nadpisy přiřadit schémata číslování. Nepoužívejte ikonu Přepnout seřazený seznam na liště liště Formátování ani dialogové okno Formát - Odrážky a číslování.


Číslování

Určuje formát čísla a hierarchii číslování kapitol v současném dokumentu.

Umístění

Nastaví pro seřazené a neseřazené seznamy možnosti odsazení, rozestupů a zarovnání pro symboly seznamu, jakými jsou odrážky nebo číslování.

Načíst/Uložit

Uloží či načte formát číslování kapitol. Uložené formáty číslování kapitol je možné načíst v jiných textových dokumentech.

note

Tlačítko Načíst/Uložit je k dispozici pouze pro číslování kapitol. Chcete-li uložit formátování seřazeného či neseřazeného seznamu, použijte k tomu jeho styl.


Bez_názvu 1 až 9

Vyberte přednastavený formát číslování. Vlastní přednastavené formáty číslování uložíte pomocí Uložit jako.

Uložit jako

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete uložit aktuální nastavení číslování a umístění pro všechny úrovně. Uložená nastavení je možné načíst v jiných dokumentech.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!