Číslování kapitol

Určuje formát čísla a hierarchii číslování kapitol v současném dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Číslování kapitol


Číslování kapitol je spojeno se styly odstavce. Implicitně jsou styly "Nadpis (1-10)" přiřazeny k odpovídajícím kapitolám a úrovním osnovy číslování (1-10). Pokud chcete, můžete přiřadit úrovním osnovy různé styly odstavce.

Ikona tipu

Pokud chcete číslované nadpisy, použijte příkaz Nástroje - Číslování kapitol pro přiřazení číslování ke stylům odstavce. Nepoužívejte ikonu Číslování na nástrojové liště Formátování.


Ikona poznámky

Chcete-li zvýraznit zobrazení číslování kapitol a osnovy, zvolte Zobrazit - Stínování polí.


Číslování

Určuje formát čísla a hierarchii číslování kapitol v současném dokumentu.

Umístění

Nastavení odsazení, vzdáleností a zarovnání pro číslované seznamy a odrážky.

Načíst/Uložit

Uloží či načte formát číslování kapitol. Uložené formáty číslování kapitol jsou dostupné ve všech textových dokumentech.

Ikona poznámky

Tlačítko Načíst/Uložit je k dispozici pouze pro číslování kapitol. Pro číslované či odrážkové seznamy upravte odpovídající styl číslování.


Bez_názvu 1 až 9

Vyberte přednastavený styl číslování, který chcete přiřadit zvolené úrovni osnovy.

Uložit jako

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete uložit aktuální nastavení pro vybranou úroveň kapitol a osnovy. Poté můžete toto nastavení načíst v jiném dokumentu.

Uložit jako

Klepněte na styl číslování v seznamu a poté zadejte název stylu. Čísla odpovídají úrovním osnovy, ke kterým jsou styly přiřazeny.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!