Počet slov

Spočítá slova a znaky s mezerami či bez mezer v aktuálním výběru a v celém dokumentu. Počet se během psaní nebo při změně výběru aktualizuje.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Počet slov

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Revize - Počet slov.

V nabídce Revize na kartě Revize zvolte Počet slov.

Z nástrojových lišt:

Ikona Počet slov

Počet slov

Ze stavového řádku:

Klepněte na oblast Počet slov a znaků.


Jak LibreOffice počítá slova?

Obecně je slovo každá posloupnost znaků mezi dvěma mezerami. Okraje slov vyznačují také pomlčky, tabulátory a konce řádků a odstavců.

V souslovích s vždy viditelnými spojovníky, jako například bude-li, plug-in nebo velký/malý, se počítá každé slovo zvlášť.

Slova mohou být tvořena kombinací písmen, číslic a zvláštních znaků. Následující text se proto počítá jako čtyři slova: abc123 1.23 "$" http://www.example.com.

Chcete-li přidat vlastní znak, který bude považován za konec slova, zvolte - LibreOffice Writer - Obecné a přidejte tento znak do pole Doplňující oddělovače.

Podpořte nás!