Dělení slov

Vloží spojovník do slov, která jsou příliš dlouhá a nevejdou se na řádek.

LibreOffice projde dokument a navrhne dělení slov, které můžete buď přijmout, nebo odmítnout. Pokud je vybrán úsek textu, pak se dělení provede pouze na něm. Není-li vybrán žádný text, zpracuje se celý dokument.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Jazyk - Dělení slov

Na liště Nástroje klepněte na

Ikona Dělení slov

Dělení slov


Dělení slov

Chcete-li dělit slova v aktuálním nebo označených odstavcích automaticky, zvolte Formát - Odstavec a poté klepněte na kartu Tok textu. Automatické dělení slov můžete také povolit přímo ve stylu odstavce. V textu, kde je povoleno automatické dělení slov, nenajde dialog pro dělení slov žádná slova.

Pokud LibreOffice nalezne slovo, které je vhodné rozdělit, nabídne vám tyto možnosti:

tip

Pro vyloučení odstavců z automatického dělení slov vyberte dotčené odstavce, zvolte Formát - Odstavec, klepněte na kartu Tok textu a v části Dělení slov zrušte zaškrtnutí volby Automaticky.


note

Chcete-li vypnout dialogové okno Dělení slov a vždy dělit automaticky, zvolte - Jazyky a národní prostředí - Pomůcky pro psaní a zaškrtněte pole Dělit slova bez dotazu.


Pokud chcete ručně rozdělit slovo přímo v dokumentu, klepněte do slova, které chcete rozdělit, a stiskněte a znaménko mínus (-).

Chcete-li do dokumentu přímo vložit nezlomitelný (pevný) spojovník, klepněte do slova, které má rozdělovat, a stiskněte Shift+ a znaménko mínus (-).

Chcete-li volitelná rozdělení skrýt, zvolte - LibreOffice Writer - Pomůcky pro formátování a zrušte zaškrtnutí pole Volitelná rozdělení.

Slovo

Slovo

Zobrazuje návrh či návrhy rozdělení pro vybrané slovo.

Šipka vlevo/vpravo

Nastaví umístění spojovníku. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, je-li zobrazeno více návrhů rozdělení.

Další

Ignoruje návrh rozdělení a najde další slovo k rozdělení.

Dělit slova

Vloží spojovník na určené místo ve slově.

Odstranit

Odebere aktuální dělicí bod ze zobrazeného slova.

Podpořte nás!