Rozdělit tabulku

Na pozici kurzoru rozdělí aktuální tabulku na dvě samostatné tabulky. Tento příkaz je také k dispozici v místní nabídce buňky tabulky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tabulka - Rozdělit tabulku.


Režim

Kopírovat nadpis

Zahrne první řádek původní tabulky jako první řádek druhé tabulky.

Uživatelský nadpis (použít styl)

Vloží do druhé tabulky prázdný řádek záhlaví, který se naformátuje podle stylu použitého pro první řádek v původní tabulce.

Uživatelský nadpis

Vloží do druhé tabulky prázdný první řádek.

Bez nadpisu

Rozdělí tabulku, aniž by se zkopíroval řádek záhlaví.

Ikona upozornění

Pokud rozdělujete tabulku, která obsahuje vzorce, mohou nastat problémy se vzorci.


Podpořte nás!