Načíst styly

Importuje styly formátování z jiného dokumentu nebo šablony do aktuálního dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete okno Styly. Klepněte na ikonu Nový styl z výběru a podržte tlačítko myši. Z podnabídky zvolte Načíst styly.


Kategorie

Seznam dostupných kategorií šablon. Klepnutím na kategorii v seznamu Šablony můžete zobrazit její obsah.

Šablony

Seznam dostupných šablon ve vybrané kategorii.

Text

Načte styly odstavce a znakové styly z vybraného dokumentu do aktuálního dokumentu.

Rámec

Načte styly rámce z vybraného dokumentu do aktuálního dokumentu.

Stránka

Načte styly stránky z vybraného dokumentu do aktuálního dokumentu.

Číslování

Načte styly číslování z vybraného dokumentu do aktuálního dokumentu.

Přepsat

Nahradí styly v aktuálním dokumentu, které mají stejný název jako načítané styly.

Ikona upozornění

Styly se stejným názvem se automaticky přepíší.


Ze souboru

Vyberte soubor, který obsahuje požadované styly, a klepněte na Otevřít.

Podpořte nás!