Načíst styly

Importuje styly formátování z jiného dokumentu nebo šablony do aktuálního dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Styly - Načíst styly

V okně Styly klepněte na ikonu Akce stylů vpravo nahoře a podržte tlačítko myši. Z podnabídky zvolte Načíst styly.

Různé způsoby otevření okna Styly:

  • Stiskněte

  • Zvolte Zobrazit - Styly

  • Zvolte Styly - Spravovat styly


Kategorie

Seznam dostupných kategorií šablon. Klepnutím na kategorii v seznamu Šablony můžete zobrazit její obsah.

Šablony

Seznam dostupných šablon ve vybrané kategorii.

Text

Načte styly odstavce a znakové styly z vybraného dokumentu do aktuálního dokumentu.

Rámce

Načte styly rámce z vybraného dokumentu do aktuálního dokumentu.

Stránky

Načte styly stránky z vybraného dokumentu do aktuálního dokumentu.

Číslování

Načte styly číslování z vybraného dokumentu do aktuálního dokumentu.

Přepsat

Nahradí styly v aktuálním dokumentu, které mají stejný název jako načítané styly. Před nahrazením se nezobrazí žádné upozornění.

note

Z dokumentu či šablony se načtou pouze použité nebo změněné styly. Za tyto styly nelze považovat seznam, který se zobrazuje na postranní liště.


Ze souboru

Vyberte soubor, který obsahuje požadované styly, a klepněte na Otevřít.

Podpořte nás!