Použít a upravit změny

Automaticky formátuje soubor dle voleb, které jste nastavili vNástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav. V dialogovém okně budete vyzváni k přijmutí či odmítnutí změn.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Automatické opravy - Použít a upravit změny.


Přijmout vše

Přijme všechny změny formátování.

Odmítnout vše

Odmítne všechny změny formátování.

Upravit změny

Otevře dialogové okno, kde můžete přijmout nebo odmítnout změny provedené automatickými opravami. Můžete také prohlédnout změny učiněné konkrétním autorem nebo konkrétního data.

Podpořte nás!