Použít

Automaticky naformátuje dokument nebo výběr podle možností nastavených na kartě Možnosti.

Chcete-li nastavit určité možnosti, zvolte Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav, klepněte na kartu Možnosti a ve sloupci [M] vyberte možnosti, které se mají uplatnit, je-li zvolen příkaz Použít.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Automatické opravy - Použít.


Automatické opravy pro odrážky / číslování

Chcete-li vytvořit odrážkový seznam, napište na začátek odstavce spojovník (-), hvězdičku (*) nebo plus (+) následované mezerou nebo tabulátorem.

Chcete-li vytvořit číslovaný seznam, napište na začátek odstavce číslo s tečkou (.) následované mezerou nebo tabulátorem.

note

Automatické číslování se používá pouze pro odstavce formátované pomocí stylů Výchozí styl odstavce, Tělo textu nebo Odsazení těla textu.


Podpořte nás!