Automatický formát tabulky

Automaticky přiřadí formátování aktuální tabulce, včetně písma, stínování a ohraničení.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tabulka - Styly automatického formátu (s kurzorem v tabulce).


Použití automatického formátu na tabulku

  1. Klepněte do buňky tabulky nebo označte buňky, které chcete naformátovat.

  2. Zvolte Tabulka - Styly automatického formátu a klepněte na formát, který chcete použít.

  3. Klepněte na OK.

Formát

Seznam dostupných stylů pro formátování tabulky. Klepněte na požadovaný formát a poté klepněte na OK.

Přidat

Přidá nový styl tabulky do seznamu.

  1. Naformátujte tabulku v dokumentu.

  2. Vyberte tabulku a zvolte Tabulka - Styly automatického formátu.

  3. Klepněte na Přidat.

  4. V dialogovém okně Přidat automatický formát zadejte název a poté klepněte na OK.

Smazat

Smaže vybraný styl tabulky. Styl „Výchozí styl tabulky“ smazat nelze.

Přejmenovat

Změní název vybraného stylu tabulky. Styl „Výchozí styl tabulky“ přejmenovat nelze.

Formátování

Vyberte atributy formátování, které se mají zahrnout do vybraného stylu tabulky.

Formát čísla

Zahrne do vybraného stylu tabulky formát číslování.

Písmo

Zahrne do vybraného stylu tabulky formát písma.

Zarovnání

Zahrne do vybraného stylu tabulky nastavení zarovnání.

Ohraničení

Zahrne do vybraného stylu tabulky styl ohraničení.

Vzorek

Zahrne do vybraného stylu tabulky styl pozadí.

Podpořte nás!