Při psaní

Automaticky formátuje dokument, když píšete. Možnosti formátování nastavíte volbou Nástroje - Nastavení automatických oprav a klepnutím na kartu Možnosti.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Automatické opravy - Při psaní.


Funkci automatické opravy můžete použít k formátování textových dokumentů a souborů v čistém ASCII textu, ale ne znaků, které jste formátovali ručně. Automatické doplnění slov nastane pouze poté, co slovo v dokumentu napíšete dvakrát.

tip

Zvolte Úpravy - Zpět pro vrácení poslední automatické opravy.


Při použití automatického formátování platí následující pravidla:

Automatické opravy pro nadpisy

Odstavec se naformátuje jako nadpis, pokud splní tyto podmínky:

  1. odstavec začíná velkým písmenem

  2. odstavec nekončí tečkou

  3. prázdný odstavec nad a pod odstavcem

Automatické opravy pro oddělovací čáry

Pokud napíšete tři nebo více spojovníků (---) či jiných určitých znaků za sebou a stisknete Enter, odstavec se nahradí vodorovnou čárou o šířce stránky. Čára je ve skutečnosti dolní ohraničení předchozího odstavce. Dolní okraj tohoto odstavce bude nastaven na 0,75 mm. Platí následující pravidla:

  1. Tři spojovníky (-) představují jednoduchou čáru (tloušťka 0,05 pt).

  2. Tři podtržítka (_) představují jednoduchou čáru (tloušťka 0,75 pt).

  3. Tři rovnítka (=) představují dvojitou čáru (tloušťka 0,75 pt).

  4. Tři hvězdičky (*) představují dvojitou čáru, tlustou a tenkou (tloušťka 2,25 pt).

  5. Tři tildy (~) představují dvojitou čáru, tenkou a tlustou (tloušťka 2,25 pt).

  6. Tři křížky (#) představují střední dvojitou čáru (tloušťka 1,5 pt).

Podpořte nás!