Automatické opravy

Automaticky formátuje soubor podle voleb nastavených v Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Automatické opravy.


Při psaní

Automaticky formátuje dokument, když píšete. Možnosti formátování nastavíte volbou Nástroje - Nastavení automatických oprav a klepnutím na kartu Možnosti.

Použít

Automaticky naformátuje dokument nebo výběr podle možností nastavených na kartě Možnosti.

Chcete-li nastavit určité možnosti, zvolte Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav, klepněte na kartu Možnosti a ve sloupci [M] vyberte možnosti, které se mají uplatnit, je-li zvolen příkaz Použít.

Použít a upravit změny

Automaticky formátuje soubor dle voleb, které jste nastavili vNástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav. V dialogovém okně budete vyzváni k přijmutí či odmítnutí změn.

Nastavení automatických oprav

Otevře dialogové okno Automatické opravy.

Chcete-li otevřít dialogové okno Automatický formát tabulky, klepněte do buňky tabulky a zvolte Tabulka - Styly automatického formátu.

Podpořte nás!