Styly (postranní lišta)

Pomocí karty Styly na postranní liště můžete přiřazovat, upravovat, vytvářet a odstraňovat styly. Poklepáním styl použijete.

Pro přístup k tomuto příkazu...


Chcete-li okno Styly a ukotvit, přetáhněte jeho záhlaví k levému nebo pravému okraji pracovní plochy. Chcete-li okno uvolnit, poklepejte na volnou oblast na jeho nástrojové liště.

Ve výchozím nastavení se v kartě Styly zobrazí náhled dostupných stylů. Náhledy lze vypnout zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazit náhledy pod seznamem stylů.

Kategorie stylů

Ikona Styly seznamu

Styly odstavce

Zobrazuje styly pro formátování odstavce. Pomocí stylů odstavce můžete použít stejné formátování, např. písmo, číslování či rozvržení odstavce, v celém dokumentu.

Ikona Znakové styly

Znakové styly

Zobrazuje styly pro formátování znaků. Pomocí znakových stylů můžete přiřadit styly písma vybraným částem textu v odstavci.

Ikona Styly rámce

Styly rámce

Zobrazuje styly pro formátování rámců. Pomocí stylů rámců můžete určit rozvržení a umístění rámců.

Ikona Styly stránky

Styly stránky

Zobrazuje styly pro formátování stránek. Pomocí stylů stránky určíte rozvržení stránky, např. zobrazení záhlaví a zápatí.

Ikona Styly seznamu

Styly seznamu

Zobrazuje styly pro formátování číslovaných a odrážkových seznamů. Pomocí stylů seznamů můžete určit znaky pro číslování a odrážky nebo nastavit odsazení.

Ikona Styly tabulky

Styly tabulky

Zobrazuje styly formátování pro tabulky. Pomocí stylů můžete u tabulek formátovat ohraničení, pozadí, písma, zarovnání a formáty čísla.

Ikona Režim vyplňování formátu

Režim vyplňování formátu

Použije vybraný styl na objekt nebo text, který vyberete v dokumentu. Klepněte na tuto ikonu a poté přetáhnutím výběru v dokumentu použijte styl. Tento režim ukončíte opětovným klepnutím na ikonu nebo stisknutím klávesy Esc.

Ikona Nový styl z výběru

Nabídka Akce stylů

Otevře podnabídku s dalšími příkazy.

Nový styl z výběru

Vytvoří nový styl založený na formátování aktuálního odstavce, stránky nebo výběru.

Aktualizovat vybraný styl

Do stylu vybraného v okně Styly bude přidáno ručně nastavené formátování textu na pozici kurzoru v dokumentu.

Načíst styly ze šablony

Otevře dialogové okno Načíst styly ze šablony, který umožňuje importovat styly z jiného dokumentu.

Jak použít na vybraný text znakový styl

  1. Vyberte text.

  2. V okně Styly poklepejte na požadovaný znakový styl.

Jak použít styl odstavce

  1. Umístěte kurzor do odstavce nebo vyberte několik odstavců.

  2. V okně Styly poklepejte na požadovaný styl odstavce.

tip

You can assign shortcut keys to Styles from the Tools - Customize - Keyboard tab. Some shortcuts are predefined. (zero) applies the Body Text paragraph style. Heading 1 through Heading 5 paragraph styles can be applied by using the key and the heading number. For example applies the Heading 2 paragraph style.


tip

Lišta Formátování (styly) obsahuje ikony pro používání a úpravu stylů.


Podpořte nás!