Podmínka

Určení podmínky pro podmíněné styly.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Zvolte Zobrazit - Styly (). Klepněte pravým tlačítkem na styl odstavce a zvolte kartu Nový - Podmínka.


Podmíněné styly jsou styly odstavce, které mají různé vlastnosti v závislosti na kontextu. Jakmile určíte podmíněné vlastnosti, již je nemůžete změnit.

LibreOffice přiřazuje vlastnosti podmíněných stylů odstavce následujícím způsobem (tučné výrazy odpovídají názvům dialogových polí): Je-li odstavec formátovaný podmíněným stylem v Kontextu, se kterým je spojen Použitý styl, použije se Styl odstavce z této podmínky. Pokud není styly spojen s Kontextem, použijí se vlastnosti nastavené v podmíněném stylu. Následující příklad tento vztah ukazuje:

  1. Otevřete prázdný textový dokument a napište krátký dopis se záhlavím (Formát - Styl stránky - Záhlaví).

  2. V okně Styly vytvořte nový styl odstavce pomocí příkazu Nový a v dialogovém okně Styl odstavce nastavte všechny vlastnosti odstavce, které chcete odstavci v dopise přiřadit. Pojmenujte styl "Obchodní dopis".

  3. Poté klepněte na kartu Podmínka a zaškrtnutím pole Podmíněný styl určete tento nový styl odstavce jako podmíněný.

  4. V seznamu Kontext vyberte položku pro záhlaví a v seznamu Styly odstavce vyberte styl pro záhlaví dopisu; např. výchozí styl odstavce "Záhlaví". Také můžete vybrat vlastní styl.

  5. Styl odstavce můžete přiřadit kontextu poklepáním na název stylu v seznamu Styly odstavce nebo pomocí tlačítka Použít.

  6. Tlačítkem OK zavřete dialog Styl odstavce a poté naformátujte všechny odstavce v dopise, včetně záhlaví, pomocí stylu "Obchodní dopis". (Když klepnete na záhlaví může být třeba zobrazit v seznamu stylů Všechny styly nebo Vlastní styly, aby se zobrazil i nově vytvořený styl.)

Text záhlaví nyní obsahuje atributy určené stylem odstavce Záhlaví a ostatní části dokumentu obsahují atributy definované podmíněným stylem odstavce pro obchodní dopis.

tip

The Body Text style was created as a conditional style. Therefore, any styles you derive from it can be used as conditional styles.


Styl odstavce přiřazený kontextu se použije při exportu do jiných formátů (RTF, HTML atd.).

Podmíněný styl

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete nový styl určit jako podmíněný styl.

Kontext

Zde se zobrazují přednastavené kontexty LibreOffice, včetně deseti úrovní osnovy, deseti úrovní seznamu, záhlaví tabulky, obsahu tabulky, sekcí, ohraničení, vysvětlivek, záhlaví či zápatí.

Použité styly

Tento seznam obsahuje všechny styly odstavců použité v kontextu.

Styly odstavce

Seznam všech stylů odstavce, které je možné přiřadit kontextu.

Skupiny stylů

Toto jsou skupiny stylů, které můžete zobrazit v okně Styly.

Název

Význam

Automaticky

Zobrazuje styly, které odpovídají aktuálnímu kontextu.

Všechny styly

Zobrazuje všechny styly aktivní kategorie.

Použité styly

Zobrazuje styly (z vybrané kategorie), které jsou použity v aktuálním dokumentu.

Vlastní styly

Zobrazuje uživatelem definované styly ve zvolené kategorii stylů.

Znakové styly

Zobrazuje styly pro formátování textu.

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

Styly seznamu

Zobrazuje styly pro formátování seřazených a neseřazených seznamů.

Styly rejstříku

Zobrazuje styly pro formátování rejstříků.

Zvláštní styly

Zobrazuje styly pro formátování záhlaví, zápatí, poznámek pod čarou, vysvětlivek, tabulek a popisků.

HTML styly

Zobrazuje styly pro HTML dokumenty.

Podmíněné styly

Zobrazuje uživatelem definované podmíněné styly.

Hierarchicky

Zobrazuje styly ve vybrané kategorii v hierarchickém seznamu. Pro zobrazení stylů v nižší úrovni klepněte na znak plus (+) vedle názvu úrovně.


Odstranit

Klepnutím na toto tlačítko odstraníte styl přiřazený kontextu.

Přiřadit

Klepnutím na tlačítko Použít přiřadíte vybraný Styl odstavce k určenému kontextu.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!