Styl číslování

V tomto dialogovém okně můžete vytvořit nový styl číslování. Styly jsou organizovány v okně Styly.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Styly (F11), otevřete místní nabídku a zvolte Upravit/Nový (pro styly seznamu).


Při vytvoření stylu číslování se číslování přiřadí název. Proto se tyto šablony nazývají také "pojmenovaná" číslování. Nepojmenovaná číslování, která používají přímé formátování, můžete vytvořit v dialogu Odrážky a číslování nebo pomocí ikony na liště objektu.

Organizátor

Nastavení voleb pro vybraný styl.

Odrážky

Zobrazí různé styly odrážek, které je možné použít.

Ikona poznámky

Odstavce s odrážkami a číslováním jsou podporovány pouze v modulech Writer, Impress a Draw.


Styl číslování

Zobrazí různé styly číslování, které je možné použít.

Osnova

Zobrazuje různé styly, které je možné použít pro hierarchické seznamy. LibreOffice podporuje až devět úrovní osnovy v hierarchii.

Obrázek

Zobrazí obrázky, které můžete použít jako odrážky v seznamu s odrážkami.

Umístění

Nastavení odsazení, vzdáleností a zarovnání pro číslované seznamy a odrážky.

Přizpůsobit

Nastavení formátování číslovaných seznamů a odrážek. Pokud chcete, je možné použít formátování na jednotlivé úrovně v hierarchii seznamu.

Obnovit

Zruší změny provedené na aktuální kartě a vrátí zpět nastavení do stavu při otevření dialogového okna. Když dialogové okno zavřete, nezobrazí se žádost o potvrzení.

Podpořte nás!