Styl seznamu

V tomto dialogovém okně můžete vytvořit nový styl seznamu. Tyto styly jsou organizovány v okně Styly.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Styly (), otevřete místní nabídku a zvolte Nový/Upravit (pro styly seznamu).


Při vytvoření se stylu seznamu přiřadí název. Styl seznamu je možné použít na odstavce nebo jej lze v části Použít styl seznamu na kartě Osnova a seznam přiřadit stylu odstavce.

Seřazené a neseřazené seznamy vytvořené v dialogovém okně Odrážky a číslování nebo pomocí ikon Přepnout seřazený seznam a Přepnout neseřazený seznam na liště Formátování používají přímé formátování. Nejedná se proto o styly seznamy.

Organizátor

Nastavení voleb pro vybraný styl.

Neseřazený

Zobrazuje různé typy odrážek, které můžete použít na seznam.

Seřazený

Zobrazuje různá schémata číslování, která můžete použít.

Osnova

Zobrazuje různé formáty, které je možné použít pro hierarchické seznamy. LibreOffice podporuje v hierarchii seznamu až devět úrovní osnovy.

Obrázek

Zobrazuje různé obrázky, které můžete použít jako odrážky v neseřazeném seznamu.

Umístění

Nastaví pro seřazené a neseřazené seznamy možnosti odsazení, rozestupů a zarovnání pro symboly seznamu, jakými jsou odrážky nebo číslování.

Přizpůsobit

Nastavení formátování seřazených či neseřazených seznamů. Pokud chcete, je možné použít formátování na jednotlivé úrovně v hierarchii seznamu.

Obnovit

Obnoví změněné hodnoty na aktuální kartě zpět na hodnoty z doby otevření dialogového okna. Pokud byl mezitím použit příkaz Použít, obnoví se hodnoty z doby jeho použití.

Použít

Použije změny provedené na všech kartách, aniž by se zavřelo dialogové okno. Tuto akci nelze vrátit zpět pomocí Obnovit.

OK

Uloží všechny změny a zavře dialogové okno.

Zrušit

Zavře dialogové okno a zruší změny na všech kartách. Pokud byl mezitím použit příkaz Použít, zruší se změny provedené od doby jeho použití.

Podpořte nás!