Znakový styl

Znakové styly umožňují přizpůsobit formátování jednotlivých znaků. Lze pomocí nich změnit vlastnosti znaku, slova či vybrané části odstavce. Použijete-li znakový styl na vybraný text, budou vlastnosti znaků odstavce přepsány odpovídajícími vlastnostmi znakového stylu.

Pokud například použijete znakový styl s velikostí písma 15 pt na výběr v odstavci s velikostí znaků 12 pt, velikost znaků výběru se změní na 15 pt, zatímco ve zbytku odstavce zůstane 12 pt.

note

Bez znakového stylu znamená, že se vlastnosti znaků nastaví na hodnoty z aktuálního stylu odstavce. Použitím tohoto stylu zajistíte, že se vlastnosti znaků výběru změní na vlastnosti určené stylem odstavce. Tento styl není možné přizpůsobit.


Pro přístup k tomuto příkazu...

  1. Otevřete kartu Styly volbou Zobrazit - Styly nebo Styly - Spravovat styly ().

  2. V horní části karty klepněte na ikonu Znakové styly a poté vyberte znakový styl.

  3. Klepnutím pravým tlačítkem otevřete místní nabídku a zvolte Nový / Upravit styl.

Ikona Znakové styly

Ikona Znakové styly


note

Přímé formátování přepíše jakékoliv formátování dané znakovým stylem. Příme formátování odstraníte z výběru pomocí Formát - Vymazat přímé formátování (+M).


Organizátor

Nastavení voleb pro vybraný styl.

note

V části Obsahuje na kartě Organizátor se zobrazují vlastnosti znakového stylu.


Určete formátování a písmo, které chcete použít.

Efekty pro písmo

Určete efekty pro písmo, které chcete použít.

Určete pro znaky umístění, škálování, otočení a rozestupy.

Asijské rozvržení

Nastavení dvojitých řádků pro asijské jazyky. Vyberte znaky v textu a poté zvolte tento příkaz.

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyky a národní prostředí - Obecné.

Zvýraznění

Použije aktuální barvu zvýraznění na nebo vybraný text.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Obnovit

Obnoví změněné hodnoty na aktuální kartě zpět na hodnoty z doby otevření dialogového okna. Pokud byl mezitím použit příkaz Použít, obnoví se hodnoty z doby jeho použití.

Použít

Použije změny provedené na všech kartách, aniž by se zavřelo dialogové okno. Tuto akci nelze vrátit zpět pomocí Obnovit.

Nastavit na rodičovský

Nastaví hodnoty na aktuální kartě na odpovídající hodnoty ze stylu, který je určen v poli „Rodičovský“ na kartě Organizátor. Ve všech případech, včetně toho, kdy je „Rodičovský“ nastaven jako „Žádný“, se na této kartě odstraní hodnoty popsané v části „Obsahuje“.

OK

Uloží všechny změny a zavře dialogové okno.

Zrušit

Zavře dialogové okno a zruší změny na všech kartách. Pokud byl mezitím použit příkaz Použít, zruší se změny provedené od doby jeho použití.

Podpořte nás!