Znakový styl

Pomocí tohoto okna můžete vytvořit styl písma.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a zvolte Upravit/Nový (pro znakové styly).


Organizátor

Nastavení voleb pro vybraný styl.

Určete formátování a písmo, které chcete použít.

Efekty pro písmo

Určete efekty pro písmo, které chcete použít.

Oblast

Nastavení barvy pozadí nebo obrázku na pozadí.

Podpora asijských jazyků

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Určete pro znaky umístění, škálování, otočení a rozestupy.

Asijské rozvržení

Nastavení dvojitých řádků pro asijské jazyky. Vyberte znaky v textu a poté zvolte tento příkaz.

Obnovit

Zruší změny provedené na aktuální kartě a vrátí zpět nastavení do stavu při otevření dialogového okna. Když dialogové okno zavřete, nezobrazí se žádost o potvrzení.

Standardní

Obnoví hodnoty zobrazené v dialogovém okně do výchozího stavu po instalaci.

warning

Před znovunačtením výchozího nastavení se nezobrazí potvrzující dotaz.


Podpořte nás!