Styly ve Writeru

Následující informace se věnují stylům ve Writeru, které můžete použít na kartě Styly na postranní liště.

Pokud chcete, můžete upravit styly současného dokumentu a poté uložit dokument jako šablonu. Chcete-li uložit dokument jako šablonu, zvolte Soubor - Šablony - Uložit jako šablonu.

Kategorie stylů

Toto jsou různé kategorie stylů formátování.

Název

Popis

Znakové styly

Pomocí znakových stylů můžete formátovat jednotlivé znaky nebo celá slova a fráze. Pokud chcete, můžete použít více znakových stylů.

Styly odstavce

Pomocí stylů odstavce můžete formátovat odstavce, mimo jiné druh a velikost písma. Také můžete určit styl, který se použije pro následující odstavec.

Styly rámce

Pomocí stylů rámce můžete formátovat textové a grafické rámce.

Styly stránky

Pomocí stylů stránky můžete organizovat strukturu dokumentu a přidávat čísla stránek. Také můžete určit styl, který se použije pro první stránku po zalomení.

Styly seznamu

Pomocí stylů seznamu můžete formátovat seřazené a neseřazené seznamy.


Skupiny stylů

Toto jsou skupiny stylů, které můžete zobrazit v okně Styly.

Název

Význam

Automaticky

Zobrazuje styly, které odpovídají aktuálnímu kontextu.

Všechny styly

Zobrazuje všechny styly aktivní kategorie.

Použité styly

Zobrazuje styly (z vybrané kategorie), které jsou použity v aktuálním dokumentu.

Vlastní styly

Zobrazuje uživatelem definované styly ve zvolené kategorii stylů.

Znakové styly

Zobrazuje styly pro formátování textu.

Struktura dokumentu

Zobrazuje styly formátování pro vytváření struktury dokumentu.

Styly seznamu

Zobrazuje styly pro formátování seřazených a neseřazených seznamů.

Styly rejstříku

Zobrazuje styly pro formátování rejstříků.

Zvláštní styly

Zobrazuje styly pro formátování záhlaví, zápatí, poznámek pod čarou, vysvětlivek, tabulek a popisků.

HTML styly

Zobrazuje styly pro HTML dokumenty.

Podmíněné styly

Zobrazuje uživatelem definované podmíněné styly.

Hierarchicky

Zobrazuje styly ve vybrané kategorii v hierarchickém seznamu. Pro zobrazení stylů v nižší úrovni klepněte na znak plus (+) vedle názvu úrovně.


Podpořte nás!