Vložit sloupce/řádky

Vloží do tabulky sloupec nebo řádek. Tento příkaz je k dispozici jen tehdy, je-li kurzor umístěn v tabulce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tabulka - Vložit - Sloupce.

Zvolte Tabulka - Vložit - Řádky.

Na liště Tabulka klepněte na

Ikona Vložit sloupec

Vložit sloupec

Ikona Vložit řádek

Vložit řádek


Vložit

Počet

Zadejte počet sloupců či řádků, které chcete přidat.

Umístění

Určuje, kam se mají sloupce či řádky vložit.

Před

Přidá nové sloupce vlevo od aktuálního sloupce nebo přidá nové řádky nad aktuální řádek.

Za

Přidá nové sloupce vpravo od aktuálního sloupce nebo přidá nové řádky pod aktuálního řádek.

Podpořte nás!