Optimální šířka

Automaticky upravuje šířku sloupce tak, aby odpovídala obsahu v buňkách. Změna šířky sloupce neovlivní šířku ostatních sloupců v tabulce. Šířka tabulky nemůže přesáhnout šířku stránky.

Změna ovlivní pouze vybrané buňky. Pokud vyberete buňky společně, je možné přizpůsobit více buněk vedle sebe.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tabulka - Automatická úprava - Optimální šířka sloupce.

Otevřete Optimalizovat velikost na liště Tabulka a klepněte na

Ikona Optimální šířka sloupce

Optimální šířka sloupce


Podpořte nás!