Sloupec

Nastavení šířky sloupců nebo označení, vložení či odstranění sloupců.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V místní nabídce buňky zvolte Sloupec.


Šířka...

Změní šířku označených sloupců.

Optimální šířka sloupce

Rovnoměrně rozmístit sloupce

Upraví šířku vybraných sloupců tabulky tak, aby byla stejná. Šířka tabulky a sloupců, které vybrány nejsou, se nezmění.

Vybrat

Označí sloupec, který obsahuje kurzor. Tato volba je k dispozici jen tehdy, je-li kurzor umístěn v tabulce.

Vložit...

Vloží do tabulky sloupec nebo řádek. Tento příkaz je k dispozici jen tehdy, je-li kurzor umístěn v tabulce.

Odstranit

Odstraní z tabulky označené sloupce.

Podpořte nás!