Sloupec

Nastavení šířky sloupců nebo označení, vložení či odstranění sloupců.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V místní nabídce buňky zvolte Sloupec.


Šířka...

Změní šířku označených sloupců.

Optimální šířka

Automaticky upravuje šířku sloupce tak, aby odpovídala obsahu v buňkách. Změna šířky sloupce neovlivní šířku ostatních sloupců v tabulce. Šířka tabulky nemůže přesáhnout šířku stránky.

Rovnoměrně rozmístit sloupce

Upraví výšku označených sloupců podle šířky nejširšího označeného sloupce. Celková šířka tabulky nemůže překročit šířku stránky.

Vybrat

Označí sloupec, který obsahuje kurzor. Tato volba je k dispozici jen tehdy, je-li kurzor umístěn v tabulce.

Vložit...

Vloží do tabulky sloupec nebo řádek. Tento příkaz je k dispozici jen tehdy, je-li kurzor umístěn v tabulce.

Odstranit

Odstraní z tabulky označené sloupce.

Podpořte nás!