Vybrat

Označí řádek, který obsahuje kurzor.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tabulka - Vybrat - Řádky.


Tato volba je k dispozici jen tehdy, je-li kurzor umístěn v tabulce.

Podpořte nás!