Výška řádku

Změní výšku vybraných řádků.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tabulka - Velikost - Výška řádku.

Z místní nabídky:

Zvolte Velikost - Výška řádku.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Tabulka na kartě Tabulka zvolte Výška řádku.


Výška

Zadejte výšku pro vybrané řádky.

Přizpůsobit velikosti

Automaticky upravuje výšku řádku podle obsahu buněk.

note

Můžete také klepnout pravým tlačítkem na buňku a poté zvolit Velikost - Minimální výška řádku.


Podpořte nás!