Řádek

Nastavení výšky řádku nebo výběr, vložení či odstranění řádků.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V místní nabídce buňky zvolte Řádek.


Výška řádku

Změní výšku vybraných řádků.

Optimální výška řádky

Nastaví výšku řádku pro vybrané řádky tabulky tak, aby měl každý řádek stejnou výšku jako řádek s nejvyšším obsahem.

Rovnoměrně rozmístit řádky

Upraví výšku vybraných řádků podle výšky nejvyššího řádku ve výběru.

Vybrat

Označí řádek, který obsahuje kurzor.

Vložit...

Vloží do tabulky sloupec nebo řádek. Tento příkaz je k dispozici jen tehdy, je-li kurzor umístěn v tabulce.

Odstranit

Odstraní označené řádky z tabulky.

Podpořte nás!