Řádek

Nastavení výšky řádku nebo výběr, vložení či odstranění řádků.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V místní nabídce buňky zvolte Řádek.


Výška

Změní výšku vybraných řádků.

Optimální výška

Automaticky přizpůsobí výšku řádku podle obsahu buněk. Toto je výchozí nastavení pro nové tabulky.

Rovnoměrně rozmístit řádky

Upraví výšku označených řádků podle výšky nejvyššího řádku ve výběru.

Vybrat

Označí řádek, který obsahuje kurzor.

Vložit...

Vloží do tabulky sloupec nebo řádek. Tento příkaz je k dispozici jen tehdy, je-li kurzor umístěn v tabulce.

Odstranit

Odstraní označené řádky z tabulky.

Podpořte nás!