Zamknout

Chrání obsah označených buněk před změnami.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V místní nabídce buňky zvolte Buňka - Zamknout.


Ikona poznámky

Když je kurzor v buňce jen pro čtení, objeví se ve Stavovém řádku poznámka.


Chcete-li odstranit ochranu buňky, označte buňky, klikněte na nich pravým tlačítkem a z menu vyberte Buňka - Odemknout.

Podpořte nás!