Buňka

Tento příkaz je k dispozici jen tehdy, pokud jste vybrali tabulku v dokumentu nebo se kurzor nachází v buňce tabulky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte pravým tlačítkem v tabulce, zvolte Buňka.


Sloučit buňky

Sloučí obsah vybraných buněk do jedné buňky, v níž se zachová formátování první buňky výběru.

Nahoře

Zarovná obsah buňky k horní straně buňky.

Na střed (svisle)

Zarovná obsah buňky na střed mezi horní a spodní okraj buňky.

Dole

Zarovná obsah buňky k dolnímu okraji buňky.

Zamknout

Chrání obsah označených buněk před změnami.

Odemknout

Zruší ochranu buňky pro všechny vybrané buňky v aktuální tabulce.

Podpořte nás!