Tok textu

Nastavení toku textu pro text před a po tabulce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Tabulka - Vlastnosti - Tok textu.


Tok textu

Zalomení

Zaškrtněte toto pole a poté zvolte typ zalomení, který chcete spojit s tabulkou.

Stránka

Vloží zalomení stránky před nebo po tabulce.

Sloupec

Vloží zalomení sloupce před nebo po tabulku na vícesloupcové stránce.

Před

Vloží zalomení stránky nebo sloupce před tabulku.

Za

Vloží zalomení stránky nebo sloupce po tabulce.

Styl strany

Na první stránku po zalomení stránky použije určený styl stránky.

Styl stránky

Vyberte styl stránky, který chcete použít na první stránku po zalomení.

Číslo stránky

Zadejte číslo stránky, které se přiřadí první stránce po zalomení. Pokud chcete pokračovat v aktuálním číslování, ponechte pole nezaškrtnuté.

Povolit rozdělení tabulky přes stránky a sloupce

Umožňuje zalomení stránky nebo sloupce mezi řádky tabulky.

Povolit rozdělení řádku přes stránky a sloupce

Umožňuje zalomení stránky nebo sloupce v řádku tabulky. Tato volba se nepoužije na první řádek tabulky, je-li vybrána volba Opakovat záhlaví.

Svázat s dalším odstavcem

Pokud vložíte zalomení, udrží tabulku a následující odstavec pohromadě.

Opakovat záhlaví

Pokud se tabulka roztáhne na více stránek, zopakuje záhlaví tabulky na každé stránce.

Prvních ... řádků

Zadejte počet řádků, které se mají zahrnout do záhlaví.

Orientace textu

Slouží k výběru orientace textu v buňkách Lze vybrat následující možnosti orientace textu v buňkách:

Svislé zarovnání

Určuje svislé zarovnání textu pro buňky tabulky.

Podpořte nás!